Política de Privacidade

Responsable: Asociación de Fomento, Investigación, e Desenrolo de Tecnoloxías Libres MAKERS.LUGO (G27456250). Calquer información, dubida, corrección, ou oposición contactar con makers.lugo

Finalidade: Xestión de socios, cuotas, emails, actividades. Non hai decisións automatizadas nin elaboracións de perfís.

Destinatarios: Non está prevista a comunicación de datos a terceiros. Ainda que sí se promove o contacto físico e interrelación  entre makers e socios, sempre se fará de forma individualizada e persoal, sempre por interés manifestado expresamente, e nunca por procesos automatizados ou con caracter xeral. O manexo  e acceso directo aos datos clasificados farase pola Xunta Directiva da asociación.

Dereitos: Calquera ten dereito a saber si en MakersLugo estamos tratando datos seus, saber cales son, rectificalos se son inexactos, suprimilos se xa non son necesarios, opoñerse ao  tratamento (que actualmente non facemos), ou á portabilidade de datos (que tampouco facemos).

Procedencia: Datos facilitados polas propias persoas interesadas en contactarnos dalgunha maneira. Se non se mantén actividade ou contacto eliminaranse ao cabo de dous anos.