Historia

Os promotores da iniciativa

Logo de visitar a #OSHDEM13, algúns dos lucenses que alí estivemos puxémonos en contacto por mediación de Tucho Méndez, outro lucense de pro agora na Coruña. A raíz desa primeira quedada agromou un grupo de persoas con interese no mundo do hardware e software libre en Lugo. Poucos días despois, tíñamos xa os plans iniciais para arrancar unha asociación.

Os promotores da iniciativa, no Arduino Day 2014 na casa da xuventude, primeiro evento público da asociación na cidade. De pé: Edu, Hugo, Manu, Andrés. De xeonllos: Suso, Yanina.

Xunta executiva Xaneiro 2014 – Maio 2015

A primeira xunta executiva da asociación makers.lugo estivo composta por:

 • Presidencia: Manuel Díaz
 • Vicepresidencia: Hugo Río
 • Tesourería: Yanina Falcón
 • Secretaría: Eduardo Rodríguez
 • Vogalía: Andrés Maneiro
 • Vogalía: Jesús Toural

 Xunta executiva Maio 2015 – Decembro 2017

Na asamblea do 30 de Maio de 2015, foi renovada a xunta executiva da asociación quedando a súa composición tal que:

 • Presidencia: Andrés Maneiro
 • Tesoureiría: José M. López
 • Secretaría: Jesús Toural
 • Vogalía: Manuel Díaz
 • Vogalía: Raúl Chamorro
 • Vogalía: Eduardo Rodríguez

 Xunta executiva Decembro 2017 – Mayo 2019

Na asamblea do 29 de Decembro de 2017, foi renovada a xunta executiva da asociación quedando a súa composición tal que:

 • Presidencia: José M. López
 • Tesoureiría: Francisco López
 • Secretaría: Carlos García
 • Vogalía: David Arias

 Xunta executiva Mayo 2019 en adiante

Na asamblea do 10 de Mayo de 2019, foi renovada a xunta executiva da asociación quedando a súa composición tal que:

 • Presidencia: Carlos García
 • Tesoureiría: David Arias
 • Secretaría: Manuel Díaz