Fotos e cousas

Aquí deixamos imaxes para curiosos dalgunhas cousas e proxectos que individualmente ou colectivamente imos facendo dende Makers.Lugo. Está claro que esperamos que sexa unha "páxina en construción" permanente…