Aviso legal

DATOS DO RESPONSABLE

IDENTIDADE: Asociación de Fomento, Investigación, e Desenrolo de Tecnoloxías Libres MAKERS.LUGO (en adiante, o PROPIETARIO DA WEB).

C.I.F.: G27456250

DOMICILIO: Avenida da Coruña, Nº 500, 27003, Lugo.

CORREO ELECTRÓNICO: makers.lugo@gmail.com

Aquí pode atopar toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen as relacións entre vostede, como usuario e nós como responsables deste sitio web. Como usuario, é importante que coñezcas estos termos antes de continuar a navegación. Makers Lugo como responsable deste sitio web, asume o compromiso de procesar a información dos seus usuarios con total garantía e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso de datos persoais dos nosos usuarios. Este sitio web, polo tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como Regulamento. de desenvolvemento da LOPD. Tamén cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 sobre a protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

PROPIEDADE INTELECTUAL E CONDICIONS DE ACCESO E USO DOS CONTENIDOS DA WEB

O sitio web, incluído o seu contido e os seus nomes de dominio, son propiedade de Makers Lugo. Esta propiedade tamén se estende a logotipo, deseño, texto e / ou gráficos ou, se é o caso, se ten unha licenza ou autorización expresa dos autores.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose coa observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como calquera outra disposición legal que poida ser aplicable.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, está prohibida expresamente a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método de poñelas a disposición de todos ou parte deles. contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen a autorización do propietario.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual de Makers Lugo. Podes ver os elementos do sitio web e incluso imprimilas, copialas e almacenalas no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal e privado. O usuario debe absterse de eliminar, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que se instalou no portal.

Calquera persoa física ou xurídica está autorizada a establecer enlaces ao sitio web nas súas páxinas, independentemente de se están ligadas á súa páxina principal ou de calquera das seccións que compoñen o sitio web, sempre que o sitio ligado estea indicado de xeito claro e expreso. (web Makers Lugo ou o seu dono Makers Lugo).

Os deseños, logotipos, textos e / ou gráficos fóra da propiedade de Makers Lugo poderían aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, e eles mesmos son responsables de calquera posible controversia que poida xurdir respecto diso. En calquera caso, o propietario ten autorización expresa e previa.

En calquera caso, Makers Lugo será responsable de posibles infraccións que a propiedade intelectual ou industrial poidan comprometer a calquera usuario.

O sitio web, os seus recursos e contidos son de libre acceso, agás nos servizos contratados expresamente polo usuario. Non obstante, O PROPIETARIO DA WEB condiciona o uso dalgúns dos servizos ofrecidos no seu sitio web para a conclusión previa do formulario correspondente.

O usuario garante a autenticidade e puntualidade de todos os datos comunicados ao PROPIETARIO DA SITIO WEB e será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas feitas.

O usuario comprométese expresamente a facer un uso axeitado dos contidos e servizos do PROPIETARIO DO SITIO WEB e non utilizalos para fins fraudulentos e ilícitos.

O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable do uso que cada usuario proporcione aos materiais dispoñibles neste sitio web ou das accións que realice en base a elas.

RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS DE LA WEB

Makers Lugo non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da web e dos seus servizos. Cando isto sexa razoablemente posible, o propietario avisará previamente das interrupcións no funcionamento da web. En consecuencia, Makers Lugo declina calquera responsabilidade derivada da información publicada no sitio web, debido á falta de dispoñibilidade (caídas) e á falta de dispoñibilidade doutros sitios web nos que estean establecidos os enlaces. Makers Lugo tampouco se fai responsable dos danos de calquera natureza que puidesen deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos nos contidos que poidan causar alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Makers Lugo resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista ningunha obriga de pre-asesorar ou informar aos usuarios das devanditas obrigacións, sendo entendido como suficiente coa publicación no sitio web do inmoble.

Os creadores de Lugo quedan excluídos de calquera responsabilidade polos danos de calquera natureza que puidesen deberse á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e / ou actualidade dos contidos do sitio web en si e doutros aos que estean establecidos. ligazóns

Makers Lugo non garante a utilidade da web, os seus contidos e os servizos incluídos, para a realización, por parte dos usuarios, de calquera actividade en particular, nin a súa infalibilidade nin a obtención de resultados.

Makers Lugo tamén está excluído da responsabilidade de non obter as respostas dos usuarios aos seus comentarios, así como de non obter respostas satisfactorias ou inexactas en calquera caso.

Makers Lugo non ten obriga de controlar e non controla o uso que os usuarios fan da web e dos contidos.

CONTACTO

No caso de que algún usuario teña dúbidas sobre estas Condicións Xurídicas ou calquera comentario no portal www.makerslugo.org, póñase en contacto con makers.lugo@gmail.com.